• baner

Vad är en Genset?

När du börjar utforska alternativ för reservkraft för ditt företag, hem eller arbetsplats, kommer du sannolikt att se termen "generator".Vad är egentligen en generator?Och vad används den till?

I ett nötskal är "genset" en förkortning för "generatorset".Det används ofta omväxlande med den mer välbekanta termen "generator".Det är en bärbar strömkälla som använder en motor för att generera elektricitet.

Vad används en generator till?

Det moderna samhället kan inte fungera utan elektricitet.Från Wi-Fi och kommunikation till belysning och klimatkontroll, företag och hem kräver en stadig ström av kraft för att fungera.

Generatoruppsättningarkan lägga till ett extra lager av säkerhet i händelse av brownouts eller strömavbrott.Standby-generatorer kan hålla kritiska system igång på medicinska anläggningar, företag och hem ifall elnätet skulle slås ut.

Generatorer kan också tillhandahålla en fristående strömförsörjning på avlägsna platser utanför elnätet.Dessa inkluderar byggarbetsplatser, campingplatser, landsbygdsområden och till och med gruvor djupt under jorden.De gör det möjligt för människor att utnyttja kraften för att bygga, utforska eller leva utanför allfartsvägarna.

Det finns olika typer av elektriska generatorer.Alla har liknande komponenter, kräver någon typ av bränsle och sitter i en basram.Men det finns några viktiga skillnader också.

Hur fungerar en generator?

Elektriska generatorer fungerar på liknande sätt som bilar.De har en "primör" (motor) och en generator.

Motorn omvandlar ett bränsle som bensin, diesel, biogas eller naturgas (kemisk energi) till mekanisk energi.

Den mekaniska energin snurrar generatorns rotor för att skapa elektrisk energi.

Generatorer har två delar: en rotor och en stator.När rotorn snurrar skapar ett magnetfält mellan rotorn och statorn spänning (elektromagnetisk induktion).

När spänningen på statorn ansluter till en last skapar den en stabil elektrisk ström.

Många hem och företag tycker att det är ovärderligt att använda generatorer, för när ström produceras kan den omedelbart användas.Genset sätter effektivt stopp för eventuella störningar på grund av strömavbrott.

AC vs DC-generatorer: Vad är skillnaden?

Alla generatorer använder elektromagnetisk induktion, men olika inställningar kan producera två olika typer av elektrisk energi - växelström (AC) eller likström (DC).

Den överväldigande majoriteten av generatorerna är av AC-typ, men det är värt att veta skillnaden.

Som namnet antyder ändrar växelström riktning.Den pendlar fram och tillbaka dussintals gånger i sekunden.AC-elektricitet kan färdas med hög spänning, vilket gör den användbar för långdistansleveranser på elnätet.En transformator "trappar ner" spänningen för användning i mindre skala.AC-generatorer används för att driva små motorer, hushållsapparater, datorer och kontorsutrustning.

Likström flyter i en enda riktning vid en lägre spänning.Det förblir konsekvent från generatorn till slutdestinationen.Likströmsgeneratorer driver storskaliga elmotorer (som tunnelbanesystem), batterier och solceller och LED-lampor.

Vilka är komponenterna i en generator?

Generatoruppsättningar har vanligtvis dessa komponenter:

Motor/motor.Den primära generatorkomponenten, den drivs på bränsle.Bra motorer är byggda tillräckligt starka för att möta efterfrågan och fungera under ogynnsamma förhållanden (dvs dåligt väder).

Generator.Denna komponent omvandlar mekanisk energi till elektricitet;utan den finns det ingen kraft.

Kontrollpanel.Detta fungerar som "hjärnan" i generatorset, som kontrollerar och reglerar alla andra komponenter.

Bränslesystem.Denna komponent består av lagringstankar och slangar som skickar bränsle till motorn.

Spänningsregulator.Detta styr mängden spänning som generatorset producerar och omvandlar en A/C-ström till en D/C-ström.

Basram/hus.Basramen stöder generatorn och håller ihop komponenterna.Det fungerar också som ett antivibrations- och jordningssystem, och kan eller kanske inte rymmer bränsletanken.Den kan sättas på hjul för att göra den bärbar.

Dragsladdmekanism eller batteri.En första gnista behövs för att starta en bärbar generators förbränningsprocess.Detta sker vanligtvis antingen genom en dragsnöremekanism (som en gräsklippare) eller en startmotor som drivs av ett DC-batteri.

Manuell eller automatisk överföringsomkopplare.Överföringsomkopplaren riktar ström mellan huvudkällan (nätström) och hjälpkällan (generatorn).Detta håller elflödet konsekvent och förhindrar farliga störningar.

Baffellåda eller kapsling.Ofta tillverkad av rostfritt stål, reducerar denna behållare buller, förhindrar korrosion och underlättar luftflödet för att kyla motorn.

Generatorer kräver inget intensivt underhåll, men det är viktigt att förstå deras interna mekanismer.På så sätt kan du utföra förebyggande och allmänt underhåll efter behov, tillsammans med att veta hur du beställer reservdelar.

Vilka typer av generatorer finns det?

Generatorer finns i olika storlekar och kan använda olika bränslekällor.Följande är de olika generatorernas bränslesystem, inklusive för- och nackdelar med var och en.

Bensingeneratorer

Bensingeneratorer är det mest populära alternativet eftersom bensin är lättillgängligt.Gasdrivna generatorer är också låga på prisskalan, och de är extremt bärbara.

Användningstiden för en gasgenerator kan dock vara kortlivad och bränsleineffektiv.Bensin håller sig lönsamt i lagring i ungefär ett år.Men det är också mycket brandfarligt, vilket kan skapa en fara i vissa miljöer.

Dieselgeneratorer

Dieselmotorer är kraftfullare än bensinmotorer.Dieselbränsle är också mindre brandfarligt, och tillgången på det är ganska utbredd.Med korrekt underhåll kan dieselgeneratorer hålla länge.

Stora nackdelar är att dieselbränsle bara är bra i cirka två år, och omfattande användning blir dyr.Dieselmotorer skapar också stora utsläpp.

Biodieselgeneratorer

Biodiesel är en blandning av diesel och andra biologiska källor, som animaliskt fett eller vegetabilisk olja.Eftersom det brinner med lägre petroleumutsläpp är det mer miljövänligt, vilket skapar mindre avfall och ett mindre fotavtryck av fossila bränslen.

En stor nackdel är dock ljudnivåerna förknippade med biodieselmotorer.

Alternativ med låga utsläpp

Generatorer kan också köras med alternativ med låga utsläpp, inklusive naturgas, propan eller solenergi.

Naturgas är allmänt tillgänglig och prisvärd, och den kan köras direkt från skifferreserver, vilket innebär att inga påfyllningar.Den stora nackdelen är dock att en naturgasgenerator inte är lätt att bära och är dyr att installera.

Propan brinner rent och har lång hållbarhet men är också extremt brandfarligt.Installationskostnaderna är högre och dessa generatorer förbrukar tre gånger så mycket bränsle som de som drivs med diesel.

Solgeneratorer laddas av solen, så det fossila bränslets fotavtryck är obefintligt och driften är enkel.Nackdelen här är den begränsade energitillgången.Dessutom är laddningstiden långsam;om inte tillräckligt med laddning lagras kan en oregelbunden bränsletillförsel vara störande.

Små reservgeneratorer för hushåll använder vanligtvis bensin, men större industriella generatorer körs vanligtvis på diesel eller naturgas.

Generatorstorlekar och användningsområden

Generatorer har en mängd olika uteffekter och motorvarvtal.De kan stå ensamma eller kopplas till byggnader.Vissa bärbara generatorer har hjul eller är monterade på släp så att de kan bogseras från en plats till en annan.

När du väljer ett generatorset bör du undersöka funktioner som kraftgenerering, bränsleeffektivitet, tillförlitlighet och robust konstruktion.

Att förstå elektrisk effekt är också bra: Effekten mäts i watt eller kilowatt.Större generatorer kan producera mer el men har högre bränsleförbrukning;men mindre generatorer producerar kanske inte den kraft du behöver.

Ett gediget grepp om dina kraftbehov är nyckeln till att hjälpa dig välja ett kvalitetsaggregat.

Fördelar med generatorer

Om ditt hem eller företag betjänas av åldrande kraftverk eller ledningar, då är du bekant med störningar.Det är samma sak om du bor eller arbetar i en region som är utsatt för extrema väderhändelser som orkaner eller snöstormar.

Att förlora ström innebär att du effektivt stängs av.För företag kan eventuella avbrott eller driftstopp leda till stora ekonomiska förluster.

Följaktligen finns det många fördelar med att använda ett generatorset.

Kan användas som primär eller reservströmkälla.

Fungerar som den huvudsakliga kraftkällan för byggprojekt eller fjärroperationer.

Fungerar som en nödströmkälla i händelse av ett oväntat strömavbrott i nätet.

Ger skydd mot brownouts, som kan vara störande.

Ger besparingar för områden där toppefterfrågan på nätet är hög - och som ett resultat dyrt.

Nödkraftsgeneratorer ger tillförlitlig kraft för att förhindra ekonomiska förluster och säkerhetsintrång.De kan till och med förhindra förlust av liv på sjukhus och vårdhem.De flesta företag är beroende av generatorer för att lindra de negativa effekterna av ett strömavbrott.Detta hjälper dem att fortsätta arbeta, även i svåra tider.

Att ha en generator redo i händelse av ett strömavbrott kan vara en livräddare, ibland bokstavligen.Och även i situationer som inte är helt liv-eller-död, kan en generator säkerställa smidiga operationer utan avbrott.


Posttid: 2022-august