• baner

Träningsnyheter

För att förbättra personalens färdigheter och berika deras produktionsteorikunskaper har EAGLE POWER MACHINERY (JINGSHAN) CO., Ltd. genomfört färdighetsträning för alla produktionspersonal.

Träningsnyheter1

Under utbildningen förklarade produktionschefen i detalj arbetsprincipen för luftkyld dieselmotor och installationsöverväganden, och genomförde en fältdriftsdemonstration för några specialdelar, få ny personal att ha ytterligare kunskap och förståelse för luftkyld dieselmotor, och de hade mer djupgående grepp om de grundläggande säkerhetskraven för dieselmotorinstallationsprocessen.Samtidigt, genom frågeformen, låta alla medarbetare konsolidera och fördjupa kunskapen, och inse sin egen brist på kompetenskunskap, i framtiden studera och arbeta med ett mål.

Träningsnyheter2
Träningsnyheter3
Träningsnyheter4

Vårt företag anordnar då och då relevant kompetensträning, vilket inte bara ökar personalens kompetens, utan också främjar personalens förmåga att hitta och lösa problem i processen med kontinuerligt lärande, för att förbättra sig själva och göra dem mer bekväma i sina framtida arbete.

Träningsnyheter5

Posttid: 2022-okt-28